Az energetikai auditor szolgáltatásai

Ismerje meg milyen szakterületeken nyújthat szolgáltatást egy energetikai auditor!

Konzultációt itt kérhet

Ismerje meg a szakértők munkáját!

Röviden: Az energetikai auditor olyan mérnök szakértő, aki megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezik az energetikai auditok lefolytatásához.

Az energetikai auditor feladatai

Az energetikai auditor az energetikai mérnöki terület szakértője, aki bizonyított személyi tulajdonságokkal, igazolt képességgel és ismeretekkel rendelkezik. A szakértők névjegyzékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) vezeti. Az auditor feladata a jogszabályoknak megfelelő, független szakértői vizsgálat lefolytatása, ehhez tárgyszerű bizonyítékok beszerzése, azok objektív értékelése. A feladat méretétől és összetettségétől függően az auditor lehet egy természetes személy, vagy egy mérnöki csoport is. Az energetikai auditor és a tanúsító fogalmát külön kell választani, mivel két eltérő jogosultságról van szó. A tanúsítás mindig egy konkrét épületre vonatkozik, és a használati mód figyelembevétele nélkül elemzi azt. Az auditálás épületekre és termelési folyamatokra egyaránt vonatkozhat, és a vizsgálat tárgyát a használati móddal együtt elemzi. A szakmagyakorlók munkáját a 122/2015. (V. 26.) rendelet szabályozza.

Auditori szakterületek

Épületek

Az épületek energiahatékonyságának tényfeltáró vizsgálata fényt derít arra, hogyan használjuk fel az energiát, ennek milyen költségvonzata van, milyen változások javasoltak az üzemeltetési gyakorlatban, milyen korszerűsítéseket javasolt végrehajtani.

Technológiai folyamatok

A gyártási folyamatok és logisztikai rendszerek átvilágítása, amely megkeresi a költséghatékonyan fejleszthető elemeket, javaslatot tesz a cserélendő gépekre vagy eljárásokra. Az ipari műveletek energiafelhasználási profiljának megalkotása.

Energiatermelés

Az energia előállítás és elosztás hatékonysága ugyanolyan fontos, mint a felhasználás hatékonysága. Az energiatermelő és forgalmazó vállalatok vizsgálata speciális auditori felkészültséget igényel, amely a villamosmérnöki szakterülethez kötődik.

Ki lehet auditor?

Energetikai auditor az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet, aki a tevékenység végzéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezik, és a jogszabályban előírt személyi feltételeknek megfelel.

Nagyvállalatoknak

- jogszabályi kötelezettség -

Törvényi rendelkezések alapján minden nagyvállalat köteles 4 évente energetikai auditálást végeztetni. A megfelelő jogosultságú auditor bevonásával együtt a vállalatnak teljesítenie kell a hatóság felé történő adatszolgáltatást és az évenkénti regisztrációt. A vizsgálat a termelés során felhasznált minden fajta energia mennyiségét, minőségét és költségeit feltérképezi, és ezek alapján fejlesztési irányokat javasol.

Az auditor által készített dokumentum Nagyvállalatok auditálása

Hatósági névjegyzéki tagság, akkreditáció

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) ›› vezeti az energetikai auditorok névjegyzékét, szakértői tevékenységet csak a névjegyzékbe felvételt nyert, akkreditált mérnökök végezhetnek. A névjegyzék igen hasznos lehet a gazdálkodó szervezeteknek, ugyanis tartalmazza minden magyar szakértő adatait és elérhetőségét. Külföldi székhelyű auditoroknak nem kötelező a magyar nyilvántartásban is szerepelniük, rájuk egyedi szabályok vonatkoznak. A MEKH jogosult ellenőrizni a névjegyzéki tagok szakmagyakorlását, magas bírságtételekkel sújtja a szabálytalanságokat, sőt, még a névjegyzéki adatváltozások bejelentésének elmaradását is. A szabálytalanságok többszöri előfordulása esetén a MEKH törli a szakmagyakorlót a névjegyzékből, így a tagság egyfajta garancia is a szakszerűségre.

Határon átnyúló szolgáltatás

Az auditálás szakmai szabályai az egész Európai Unióban azonosak, így a magyar szakembereknek lehetőségük van határon átnyúló szolgáltatások nyújtására. Ennek fordítottjaként a gazdasági szereplőknek is lehetőségük van más EGT tagállambeli auditor igénybevételére. Ez akkor lehet fontos, ha az adott vállalkozásnak külföldi telephelyei vagy logisztikai folyamatai is vannak. Ezekben az esetekben egyedi tanácsadás keretében egyeztetjük a vonatkozó EU-s és magyar jogszabályoknak megfelelő vizsgálati folyamatot.

A szakértői munka minőségbiztosítása

Az auditok szakmai színvonaláért a szakértő mérnök felelős, ide értve a jogszabályi előírásoknak való megfelelést és a valós állapotnak megfelelő tartalmat. A szakmai szabályok betartását a MEKH saját vizsgálat keretében ellenőrizheti. Az ellenőrzési eljárás célja a minőségbiztosítás, a fiktív illetve alacsony szakmai színvonalú szakvélemények kiszűrése. Az ellenőrzés során a készítő szervezet és a megbízó is adatszolgáltatásra kötelezhető. A dokumentáció alapján kivizsgálásra kerülhetnek a felhasznált adatok, a számítás részeredményei, a teljes számítás megfelelősége, a végeredmény igazolása, az ezek alapján megfogalmazott javaslat indokoltsága, valamint maga az elkészítés folyamata is.

Szakmai felelősségbiztosítás: az auditori szolgáltatások végzéséhez kapcsolódóan nem kötelező felelősségbiztosítással rendelkezni, ettől függetlenül számos cég rendelkezik vele.

Egyeztessen az auditorral!

+36-20-286-5965
Az auditor szemüvege az iratokon.

Kérjen telefonos vagy személyes konzultációt és egyeztessen közvetlenül a szakértővel.

Kapcsolat