TAO kedvezmény energiahatékonysági beruházásokhoz

Az energiahatékonysági célú beruházást megvalósító vállalkozások társasági adó (TAO) kedvezményt vehetnek igénybe.

Kérjen díjmentes konzultációt

Összefoglaltuk a tudnivalókat

Röviden: Az energiahatékonyságot növelő beruházások költségének 30-50 százaléka leírható a társasági adóból.

A TAO kedvezmény mértéke és felhasználhatósága

A társasági adó legfeljebb 70 %-a - adókedvezmény formában – energiahatékonysági célú beruházásokra költhető el. Az adókedvezmény adóvisszatartás formájában vehető igénybe. Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke legfeljebb az alábbi lehet:

  • kisvállalkozások esetén a beruházás teljes költségének 50 %-a
  • középvállalkozások esetén a beruházás teljes költségének 40 %-a
  • nagyvállalatoknál a beruházás teljes költségének 30 %-a

A kedvezmény igénybe vehető a beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén a beruházás üzembe helyezésének adóévében, vagy az azt követő öt adóévben.

A TAO mint adófajta

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (továbbiakban TAO törvény) alapján, minden olyan szervezetnek, amely jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet végez, társasági adó fizetési kötelezettsége van. Az adó alapértéke jelenleg az adózás előtti eredmény 9 százaléka. Az oldalon tárgyalt feltételek mellett a befizetendő adó összege csökkenthető.

A társaságiadó-kedvezmény formájában elszámolható költségek

  • a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés (különösen az elektromosszondás-, talajvizes-, levegős hőszivattyú, gázmotoros hőszivattyú, napkollektor, saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés) bekerülési értéke;
  • az energiahatékonysági beruházás célját szolgáló, a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz bekerülési értéke, amennyiben a beruházás összköltségén belül az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás költségei külön beruházásként meghatározhatóak, vagy
  • az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás részét képező tárgyi eszköz bekerülési értékének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz viszonyítva többletköltségként merül fel, amely kevésbé energiahatékony beruházást az adózó az adókedvezmény nélkül is hitelt érdemlően végrehajtott volna.

Nem elszámolható költségek

  • a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamosenergia-termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége
  • az olyan tárgyi eszköz és immateriális jószág bekerülési értéke, amelyet az adózó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló adózótól szerzett be
  • annak a beruházásnak a bekerülési értéke, amely beruházás üzembe helyezése esetére az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó már elfogadott jogi aktusa, vagy már elfogadott jogszabály minimum energiahatékonysági követelményt ír elő, e követelmény teljesítését biztosító beruházás bekerülési értéke erejéig
  • az olyan tárgyi eszköz és immateriális jószág bekerülési értéke, amely élettartamára, üzemben tarthatóságára az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó már elfogadott jogi aktusa, vagy már elfogadott jogszabály tiltást vagy korlátozó rendelkezést határoz meg

Az adózó feladatai

Az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás keretében üzembe helyezett, nyilvántartásba vett, az elszámolható költség részét képező, továbbá a kötelező üzemeltetési időszak alatt az állományból kikerült, illetve a szinten tartást szolgáló valamennyi eszköz a) üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét; b) bekerülési értékét; c) többletköltségét; d) az állományból történő kikerülés időpontját, indokát. Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi.

A kötelező üzemeltetési időszak: 5 év

A kedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha az adózó a beruházás részét képező valamennyi eszközt használatba veszi, és ezeket az eszközöket a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig (kötelező üzemeltetési időszak) üzemelteti, illetve használja. Ha az adózó az üzembe helyezett, az elszámolható költség összegénél figyelembe vett eszközöket a kötelező üzemeltetési időszakon belül a befektetett eszközök közül - pótlás nélkül - kivezeti, vagy - pótlás nélkül - nem üzemelteti, akkor az ilyen eszközök bekerülési értéke az adókedvezmény alapjául szolgáló elszámolható költséget csökkenti.

Az igénybevételhez szükséges: energiahatékonysági igazolás

Az igénybevételhez az adózónak rendelkeznie kell az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet szerinti igazolásával, amely alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.

Az energiahatékonysági igazolást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet állítja ki az adózó kérelmére. Az igazoláshoz szükséges energetikai auditot készíteni a beruházást megelőző és a beruházással elért állapotról, ami alapján kimutatható az energiamegtakarítás.

Kérdése merült fel?

+36-20-286-5965

Kérjen árajánlatot