ISO 50001 tanúsítás

Vállalati energia menedzsment az ISO 50001 szabvány szerint.

A szabvány

Ismerje meg az ISO 50001:2012 szabvány tartalmát és a bevezetés tudnivalóit!

Mi ez? Az ISO 50001 egy nemzetközi szabványban leírt vállalatirányítási rendszer, amely ellenőrizhetővé és tervezhetővé teszi a szervezet valamennyi energiafelhasználási folyamatát.

Az ISO 50001 nemzetközi szabvány

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet által kibocsátott ISO 50001 energiairányítási rendszerszabvány szisztematikus megközelítésben teszi lehetővé a szervezet számára az energiahatékonyság folyamatos fejlesztését. A szabvány tartalmazza energiamenedzsment rendszer kialakításához, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges követelményeket és módszereket. Célja, hogy csökkentse bármilyen szakterületű és méretű vállalat energiafelhasználásának mértékét, egyúttal az energiaköltségeket és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mennyiségét is.

A szabvány átfogó képet ad a szervezet energiafelhasználásának állapotáról, segít elérni a vállalat energiafelhasználásának és szén-dioxid kibocsátásának szisztematikus csökkenését. A módszertani útmutató magában foglalja a vállalat energiahatékonysági állapotának rendszeres felmérését, az átvilágítás folyamatát, a célok kijelölésének menetét. Az energiafelhasználás csökkentésére irányuló célokat a vállalati vezetés fogalmazza meg, a megvalósítás cselekvési tervét már a szabvány segít megalkotni. Az uniós irányelveknek történő megfelelést a rendszer garantálja, mivel konkrét követelményeket is tartalmaz. A szabvány bevezetése minden esetben energia megtakarítást eredményez, amely a termelési szektorban működő vállalatok esetében igen számottevő is lehet.

Az ISO 50001 energiagazdálkodási rendszer bemutatása egy folyamatábrán

A bevezetés menete

1

Helyzetfelmérés

Megvizsgáljuk a szervezet jelenlegi működését, a vezetőséggel közösen megfogalmazzuk az elérendő célokat és a várható eredményeket.

2

Bevezetés, próbaüzem

Minden szükséges eszközt biztosítunk az irányítási rendszer kialakításához és sikeres működtetéséhez.

3

Tanúsító audit

A szervezet működését auditáljuk, és ha a szabvány előírásai teljesülnek, kiállítjuk a megfelelőségi tanúsítványt.

Előnyök

Növekvő energiahatékonyság, csökkenő energiafogyasztás, ezáltal jobb üzleti teljesítmény.

Szignifikáns megtakarítást eredményez az energiaköltségekben, illetve mutatja a cég elkötelezettségét.

Az ISO 50001 könnyen integrálható az ISO 9001 Minőségirányítási és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerekbe.

Az ISO 50001 szabványt bevezető nagyvállalatok mentesülnek a nagyvállalati energiaaudit elkészítésének kötelezettsége alól.

Kinek ajánljuk?

Ha a szervezet energiaköltségei elérik az összes költség 5%-át, szinte biztosan megtérül a szabvány bevezetése.

Azoknak a szervezeteknek, akik ISO 9001 vagy ISO 14001 irányítási rendszert működtetnek, ugyanis ezekbe könnyen és költséghatékonyan integrálható.

Nagyvállalatoknak, ha mentesülni szeretnének a négyévente kötelező auditálás alól.

Fokozott figyelmet élvező szervezeteknek, vagy akiknek a környezettudatosság presztízskérdés.

A szabvány tartalma

Az ISO 50001 szabvány egy energiairányítási rendszer bevezetésének, fenntartásának és fejlesztésének követelményeit írja le. Alkalmazásával a vállalkozás képes folyamatosan javítani energetikai teljesítményét, ide értve az energiahasználat módját, mennyiségét és hatékonyságát.

A szabványban megfogalmazott követelmények kiterjednek az eredmények javításához szükséges tervek kidolgozására, a végrehajtás mikéntjére, a folyamatok ellenőrzésére és értékelésére. Az irányítási folyamat a tervezés-cselekvés-ellenőrzés-megvalósítás ciklusán alapszik (PDCA-ciklus: Plan, Do, Check, Act).

Az ISO tanúsítvány kiállítása

Az ISO 50001 energiairányítási rendszert működtető vállalatok megfelelőségi tanúsítványt kapnak, amelyet akkreditált tanúsító állíthat ki. A tanúsítvány megléte garancia a szabványban foglaltak betartására, és egyúttal üzenet az ügyfelek, tulajdonosok és alkalmazottak felé. A tanúsítvány igazolja, hogy a szervezet az energiamegtakarításra fokozottan ügyel és folyamatos fejlesztéseket hajt végre az energetikai célok érdekében. A tanúsítási rendszer garantálja, hogy a vállalat tanúsítványát mind hazai (állami tenderek, pályázatok esetében), mind nemzetközi szinten általánosan elfogadják. Az ISO 9001 vagy az ISO 14001 rendszerrel történő együttes tanúsítás költséghatékonyan oldható meg, így azok a szervezetek, amelyek már működtetnek ISO rendszereket, egyszerűen akkreditálhatják ezt is.

Lépjünk kapcsolatba!

Vegye vel velünk a kapcsolatot ISO ügyben!
+36-20-286-5965